Alternatywne metody leczenia

pobraneAlternatywne metody leczenia to nie tylko medycyna naturalna, ale również formy uzupełniające zarówno medycynę konwencjonalną, jak i naturalną. Do takich metod nalezą na przykład formy leczenia psychoterapeutycznego, czy leczenie z udziałem zwierząt – hipoterapia, czy dogoterpia. Psychoterapia może oakząc się niezwykle pomocna w leczeniu chorób psychosomatycznych – depresja, nerwica, zaburzenia odzywania, takie jak anoreksja czy bulimia, a także choroby układowe wynikające z przyczyn immunologicznych, czyli autoagresji organizmu, mogą być skutecznie leczone właśnie z pomocą psychologa, zarówno w formie terapii indywidualnej, zbiorowej jak i rodzinnej.

Wiele spośród tych schorzeń ma swoje korzenie w psychice, a medycyna konwencjonalna jest w stanie tylko złagodzić objawy, ale nie jest w stanie wyeliminować przyczyn choroby. Również dogoterapia, czy hipoterapia, czyli odpowiednio – leczenie za pomocą kontaktu z psami czy końmi, wpływa bardzo korzystnie na postępy w leczeniu. Dotyczy to przede wszystkie leczenia dzieci z różnegego rodzaju stopniami upośledzenie fizycznego i intelektualnego. Kontakt z e zwierzętami koi, łagodzi i rozluźnia mięsnie, dzięki czemu dziecko może w bardziej efektywny sposób parcowac i ćwiczyć, a także odpręża się i rożuźnia psychicznie.

Medycyna naturalna

pobrane (4)Medycyna naturalna jest formą leczenia oparta na naturalnych substancjach, powszechnie dostępnych w przyrodzie. Specyfiki oparte na naturalnych składnikach są formą leczenia, które może uzupełniać  konwencjonalne metody. Stosowane są powszechnie zioła, kwiaty – w tym ich różne części, a także części cała lub substancje wydzielane przez organizmy żywe. Medycyna naturalna opiera się również na diecie, a nawet sposobie organizowania przestrzeni w mieszkaniu czy miejscu pracy – tak zwane Feng Shui. Do działów medycy niekonwencjonalnej należą również aromaterapia, czyli leczenie zapachami, czy na przykład koloroterapia, czyli leczenie za pomocą barw.

W zakres zainteresowania medycyny naturalnej wchodzi także masaż leczniczy, najczęściej oparty na technikach wschodu – masaż dźwiękiem mis tybetańskich, akupresura, czyli uciskanie określonych punktów energetycznych zlokalizowanych w różnych częściach ciała. Niemałą rolę odgrywa w tym zakresie również aktywność fizyczna, najczęściej również w postaci różnych technik zaczerpniętych z kultury Wschodu  – takich jak joga, tai-chi, którym przypisuje się zdolność pobudzania wewnętrznej energii, odnajdywania skupienia, spokoju i wewnętrznej równowagi. Medycyna naturalna to także różnego rodzaju mikstury, nalewki, czy maści, sporządzane z różnych skąłdników naturalnych. Są one często do uzyskania w klasztorach, w których od wieków prowadzi się ich produkcje według pierwotnej i oryginalnej receptury.

Zdrowie a medycyna konwencjonalna

imagesRozwój technologiczny owocuje ogromnym postępem w leczeniu chorób oraz prewencji. Dzięki rozwojowi badań naukowych w dziedzinie medycyny, a także dziedzin z nią spokrewnionych, takich jak genetyka, dziedziczenie, biologia, chemia czy fizyka, możliwe stało się leczenie wielu chorób, które jeszcze do niedawna bywały śmiertelne, lub znacznie ograniczały komfort życia codziennego. Prewencja umoziwiła spadek śmiertelności wśród noworodków, na skutek przeciwdziałania nie tylko komplikacjom okołoporodowym, ale również poprzez uświadomienie różnych chorób, występujących na tle zakażeń bakteriami czy wirusami.

Dzięki postępowi w medycynie skutecznie można dziś walczyć z gruźlica, chorobami serca, różnymi chorobami wewnętrznymi, takimi jak choroby układowe tkanki łącznej – toczeń, twardzina, zapalenie skórno – mięśniowe i inne. Zarazem jednak pojawiło się wiele specyfików, które wpływają niekorzystnie na ludzkie organizmy. Upowszechenie antybiotyków wpływa na powstawanie coraz to nowych mutacji bakterii, odpornych na dotychczasowe formy leczenia. Medycyna konwencjonalna jest wciąż bezradna wobec raka czy AIDS. Dużym problemem jest także fatalne funkcjonowanie służby zdrowia, a biurokracja doprowadziła do śmierci lub znacznego pogorszenia stanu zdrowia niejednego pacjenta. Nie zawsze jeszcze umiemy wykorzystać pozytywne aspekty rozwoju technologicznego w zakresie medycyny.

Choroby cywilizacyjne

images (1)Choroby cywilizacyjne to schorzenia powstałe na skutek różnych negatywnych skutków rozwoju społeczeństw pod względem technologicznym. Choroby te występowały również wcześniej, jednak dopiero gwałtowny rozwój cywilizacyjny spowodował ich globalne szerzenie się; obejmują one zatem, spoęłczeństwa na całym świecie, które znajdują się w fazie intensywnego rozwoju cywilizacyjnego. Choroby te nazywa się również chorobami dwudziestego pierwszego wieku. Częstotliwość ich występowania jest wprost proporcjonalna diostopnia rozwoju danego społeczeństwa. Do chórb powszechnie zaliczanych do miana chorób cywilizacyjnych nalezą miedzy innymi cukrzyca, otyłość, nadciśinieie tętnicze, a także choroba wieńcowa. Warto zwrócić uwagę, że choroby te powstają głownie na skutek prowadzenie niezdrowego stylu życia, będącego pochodną współczesnej cywilizacji. Zmiana stylu życia często owocuje złagodzeniem objawów chorobowych, lub nawet całkowitym ustąpieniem choroby. Niemniej jednak choroby cywiliazacyje są prawdziwą zmora wspolczesnje medycyny i stanowią poważny problem również w aspekcie społecznym, gdyż wpływają one na efektywność pracy i wydajności ludzkiej, a poza tym koszty leczenia i prewencji chorób cywilizacyjnych najczescije ponoszą wszyscy w równym stopniu – zarówno ci zdrowi, jak i ci, którzy chorują.

Rozwój cywilizacyjny od momentu rewolucji przemysłowej

images (2)Rozwój cywilizacyjny od momentu rewolucji przemysłowej przybrał niespotykane dotąd w historii ludzkości rozmiary. Nowoczesne technologie, dostęp do coraz to nowszych urządzeń, upowszechnianie nauki, znacznie szerszy dostęp do naukowej wiedzy – to wszystko sprawia, ze rozwój cywilizacyjny nie dokonuje się już na przełomie lat, ale wręcz na przełomie miesięcy czy dni. Fakt ten niesie ze sobą mnóstwo zalet, ale występuje również wady zwiazazne z tym zjawiskiem. Rozwój nauki pozwala efektywniej definiować i leczyć choroby, które jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu były nieuleczalne, często śmiertelne, bądź znacznie zmniejszały komfort życia. Dzięki postępowi naukowemu i rozwojowi nowoczesnych technologii, można leczyć różnego rodzaju schorzenia w sposób bezbolesny, efektywny i bardzo skuteczny. Zarazem jednak rozwój cywilizacji wiąże się z rozwojem wielu schorzeń, które noszą nazwę właśnie chorób cywilizacyjnych, a nalezą do nich miedzy innymi otyłość, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca i wiele innych. Cywilizacja powoduje we współczesnych społeczeństwach spadek naturalnej aktywności fizycznej, gdyż nowoczesne środki komunikacji zastępują ruch, także rozwój owych technologii żywności powoduje znaczne częstsze występowanie schorzeń ukąłdu trawiennego. Występuje również wiele chorób, powstałych na gruncie zanieczyszczenia środowiska naturalnego, co ma bezpośredni związek właśnie z rozwojem cywilizacyjnym.