Jemy w Tarnowie

Polityka prywatności

Strona internetowa jemywtarnowie.pl jest prowadzona i zarządzana przez Stowarzyszenie Restauracji w Tarnowie z siedzibą przy ul. Krasińskiego 42, 33-100 Tarnów

Skontaktuj się z nami:

793 048 164
Email: jpodlasiewicz@gmail.com

Dane Rejestrowe

Stowarzyszenie Restauracji w Tarnowie zarejestrowane w Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000847054 Regon 386352808 NIP 9930677138.